Tự động tán gái qua SMS (Trở thành chuyên gia hệ thống cùng siêu sò phần 5)

  Trở thành chuyên gia quản trị hệ thống cùng Siêu sò (Powershell) Trở thành chuyên gia hệ thống cùng siêu sò (phần 2) Trở thành chuyên gia hệ thống cùng siêu sò (phần 3): tải ảnh nền từ Bing Tự động cập nhật thông tin thời tiết (Trở thành chuyên gia hệ thống cùng … Continue reading Tự động tán gái qua SMS (Trở thành chuyên gia hệ thống cùng siêu sò phần 5)

Advertisements

Tối ưu hiệu năng SQL (phần 6): Update hay Merge?

Tối ưu hiệu năng SQL (phần 1): DATETIME Tối ưu hiệu năng SQL (phần 2): DELETE Tối ưu hiệu năng SQL (phần 3): Exists, IN và người thứ ba Tối ưu hiệu năng SQL (phần 4): Trigger Tối ưu hiệu năng SQL phần 5: RANDOM Tối ưu SQL (phần 7): Chuyện ngắn của ID Bỏ … Continue reading Tối ưu hiệu năng SQL (phần 6): Update hay Merge?

Vì sao anh em lập trình hay chọn MAC?

Tình hình là cuối năm vừa rồi mình có tiến hành ngâm cmn cứu Android để vọc vạch, tìm hiểu thêm 1 chút ở mảng mobile. Quá trình nghịch ngợm đang diễn ra rất thuận lợi trong thời gian đầu thế rồi  nó đã nhanh chóng kết thúc dài vì người vợ cả đã gắn bó … Continue reading Vì sao anh em lập trình hay chọn MAC?