Xây dựng chatbot cùng API.AI phần 2 (Tích hợp với Facebook Messenger)

Như đã giới thiệu ở phần trước Xây dựng chatbot cùng API.AI (phần 1) có lẽ anh em đã tự tạo được 1 số thứ đơn giản mà không cần phải biết code nhiều đúng không :v Nhiều anh em chắc đang đắn cmn đo là làm xong mà để cái chatbot ở đó rồi thỉnh thoảng … Continue reading Xây dựng chatbot cùng API.AI phần 2 (Tích hợp với Facebook Messenger)