Tứ đại kì thư

Tương truyền trong giới võ học có 4 quyển kì thư (thực ra là lắm quyển bỏ mợ ra nhưng đặt tên bài viết cho nó kêu ấy mà) ai nắm được mấy quyển kì thư này thì trình đạt sẽ lên mức thượng thừa, thống nhất võ lâm, xưng bá thiên hạ (giống kiểu … Continue reading Tứ đại kì thư

Advertisements