Tối ưu SQL phần 8: 1 câu chuyện đơn gian về việc cộng chuỗi

Đối với anh em làm về CSDL thì cái công việc được giao là gộp dữ liệu nhiều dòng thành 1 dòng duy nhất với dữ liệu được ngăn cách bởi 1 cái gì đó kì thú như dấu phẩy, chấm phẩy hay bất cứ cái gì có lẽ không phải là việc gì đó … Continue reading Tối ưu SQL phần 8: 1 câu chuyện đơn gian về việc cộng chuỗi

Xây dựng chatbot cùng API.AI: tổng quan về Flask và Heroku (phần 3)

Xây dựng chatbot cùng API.AI (phần 1) Xây dựng chatbot cùng API.AI phần 2 (Tích hợp với Facebook Messenger) Tình hình là trong bài viết Giới thiệu chatbot gợi ý món ăn, mình có đề cập đến việc giải thích cho anh em đồng đạo cơ chế hoạt động của con chatbot này nên trong bài viết … Continue reading Xây dựng chatbot cùng API.AI: tổng quan về Flask và Heroku (phần 3)

Tối ưu hiệu năng SQL (phần 6): Update hay Merge?

Tối ưu hiệu năng SQL (phần 1): DATETIME Tối ưu hiệu năng SQL (phần 2): DELETE Tối ưu hiệu năng SQL (phần 3): Exists, IN và người thứ ba Tối ưu hiệu năng SQL (phần 4): Trigger Tối ưu hiệu năng SQL phần 5: RANDOM Tối ưu SQL (phần 7): Chuyện ngắn của ID Bỏ … Continue reading Tối ưu hiệu năng SQL (phần 6): Update hay Merge?

Tối ưu hiệu năng SQL (phần 3): Exists, IN và người thứ ba

Tiếp tục series sau 2 bài Tối ưu hiệu năng SQL (phần 1): DATETIME Tối ưu hiệu năng SQL (phần 2): DELETE Đối với CSDL Sql thì những cuộc cãi vã giữa 2 cái Exists và IN thì thôi rồi nhiều khỏi nói luôn. Lên google mà search thì chắc chỉ ra được tầm vài … Continue reading Tối ưu hiệu năng SQL (phần 3): Exists, IN và người thứ ba

Bông tuyết cô độc

Nghe tin Hà  Nội sắp đón cơn gió lạnh đầu mùa (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-3458332.html) mà lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến, những cảm xúc tràn về mãnh liệt khi chứng kiến những khung cảnh đượm buồn của tiết trời đông Nhiều lần thầm nghĩ nếu Hà Nội của tôi bây giờ có tuyết thì sao. Trong … Continue reading Bông tuyết cô độc

Thiết kế CSDL và Denormalizing để tối ưu hiệu năng (Phần 4)

Trong phần này là phần cuối của series bài về việc thiết kế phi chuản trong CSDL nhằm mục đích tối ưu hiệu năng. Phần này mình sẽ nêu chi tiết về các kĩ thuật khi chúng ta áp dụng denormalize để dảm bảo được tính toàn vẹn cho dữ liệu Chúng ta sẽ có 3 … Continue reading Thiết kế CSDL và Denormalizing để tối ưu hiệu năng (Phần 4)